article-picture

Videomanualer Simulator 1

På denne siden finner du videomanualer til bruk for Simulator 1.

Her finner du nøkkelen:

Kode får du ved  å sende melding til Dag Værvågen eller Daniel Ekeberg.
Dag: 93247386
Daniel: 93486404

Skru på lyset:

Begge de runde lysbryterne må være skrudd på for at Simulator 1 skal fungere.

Slik skrur du på PC, projektor og sensorlys:

Dersom systemet er skrudd av må projektor, lys over sensorer og PC startes opp.
Hvit kontroll til projektor og svart kontroll for lys. På-knapp til PC på toppen av kabinettet.

Start Element 6 Golf:

Når PCen er på velger man E6 Golf for å starte programmet som er koblet til simulatorsystemet.
Dette er det røde ikonet som vises midt på skjermen. Dobbeltklikk og programmet starter.

Velg bane og innstillinger:

Når programmet har startet kan du velge mellom en rekke baner og innstillinger. I denne videoen vises
fremgangsmåten for de viktigste innstillingene.

Plassering av ball:

Ballen må ligge innenfor sirkel av sorte prikker for å registreres. Dette gjelder alle slag med unntak
av putting.

Plassering av ball for å putte:

For at putt skal leses må ballen passere de tre sensorstrekene. Ball plasseres ved sort prikk lengst vekk fra lerretet.